آب و خاک

خاک و آب  

فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه آب و خاک در استان یزد از پائیز سال 1361 در قالب مرکز تحقیقات منابع طبیعی و صنعتی شهید صدوقی شروع و در سال 1363 با چهار نفر کارشناس و دو نفر تکنسین ودر قالب بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد 1363 فعالیتهای خود را ادامه داد. در حال حاضر این بخش دارای 10 نفر پرسنل شامل 3 نفر هیات علمی، 2 نفر کارشناس تحقیقاتی، ‌2 نفر کاردان، ‌1 نفر تکنسین، 1 نفر کمک تکنسین و 1 نفر خدمتکار کشاورزی می باشد.                   عمده فعالیتهای این بخش شامل انجام طرحهای تحقیقاتی در زمینه‌های تغذیه گیاهی، حاصلخیزی خاک، مسائل مربوط به آبیاری و روابط آب و خاک، اصلاح اراضی و بهره‌برداری از اراضی و آبهای با کیفیت پایین، مطالعات خاکشناسی، ارزیابی و طبقه‌بندی اراضی در راستای سیاستگذاریهای سازمان تحقیقات و موسسه تحقیقات خاک و آب و نیازهای تحقیقاتی بخش اجرا می‌باشد.

این بخش تا کنون تعداد 60 فقره طرح تحقیقاتی بر روی گیاهان زراعی گندم، جو، یونجه، ذرت، سورگوم، روناس، درختان انار، پسته و بادام اجرا نموده و در سال جاری نیز 14 طرح تحقیقاتی در دست اجرا دارد. آزمایشگاه این بخش با انجام میانیگن سالانه 18 تا 20 هزار تجزیه فیزیکی و شیمیایی بر روی نمونه‌های خاک، آب و گیاه مربوط به کلیه طرحهای تحقیقاتی و نمونه‌های ارسالی از سایر ارگانها و متقاضیان شخصی نقش مهمی در فعالیتهای این بخش ایفا نموده است. همچنین این بخش با اجرای طرحهای تحقیقی ترویجی با همکاری اداره ترویج سازمان جهاد کشاورزی سعی در انتقال یافته‌های علمی به کشاورزان داشته است.

 

اهم دستاوردهای علمی

مهمترین دستاوردهای علمی این بخش بشرح ذیل می‌باشد :

ـ تهیه نقشه هاهنگ شده مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی استان یزد

ـ انجام و همکاری در انجام مطالعات خاکشناسی و ارزیابی در استانهای یزد ـ هرمزگان، کرمان، زاهدان، اهواز، اصفهان جمعاً به مساحت 11 میلیون هکتار

ـ تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل با استفاده از لایسیمتر چمن

ـ تعیین رژیم رطوبتی و حرارتی ایستگاه مرکز تحقیقات کشاورزی یزد

ـ تعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم و مناسب ترین میزان و زمان آبیاری در روشهای مختلف و حد بهینه عناصر غذائی و روش مصرف آنها در شرایط شور و فاقد محدودیت شوری در انار

ـ تعیین شاخصهای دریس درخصوص عناصر غذایی مورد نیاز در درختان انار

ـ بررسی روش های مختلف مصرف کود ازته به منظور کاهش مصرف کودهای ازته

تعیین مقدار ازت و پتاسیم در سورگوم در شرایط شور و فاقد محدودیت شوری

تعیین نیاز کودی و آبی واریته های مختلف گندم

 

فعالیتهای جنبی بخش

کارشناسی و بررسی وضعیت اراضی مورد درخواست مدیریت امور اراضی، منابع طبیعی و غیره از جهت کاربری کشاورزی و ارائه توصیه‌های صحیح در حدود 350 مورد

همکاری در توصیه های کودی طرحهای مختلف از جمله طرح محوری گندم و مزراع نمایشی

‌تفسیر نتایج آزمایش آب و خاک و گیاه مربوط به پروژه های آبیاری تحت فشار

‌تفسیر نتایج آزمایش آب و خاک مربوط به تاسیس گلخانه‌های سبزی و صیفی و گل رز

شرکت در گردهمائیهای سالانه و سمینارهای علمی مرتبط با بخش

تهیه مقالات و ارائه سخنرانیهای علمی با توجه به نتایج بدست آمده از طرحهای تحقیقاتی

تهیه نشریات و بروشورهای علمی در زمینه های مختلف.

آموزش حدود 135 نفر کارآموز در رشته‌های شیمی، خاکشناسی و ابیاری

همکاری در انجام پایان‌نامه‌های دانشجوئی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

/ 0 نظر / 7 بازدید